W tym wpisie postaram się wyjaśnić różnicę w użyciu wyrazów WORK i JOB i podam bazę słówek, a  właściwie związków wyrazowych i kolokacji, w których one występują, by Wam rozjaśnić ich użycie.

Oba słowa mają podobne znaczenia, ale też posiadają wiele różnić.

Słowo work jest zarówno rzeczownikiem, jak i czasownikiem. Jest to rzeczownik niepoliczalny. 

Słowo job jest z kolei używane przede wszystkim jako rzeczownik (policzalny).

WORK

Work jest bardziej ogólne niż „job”, bo „job” odnosi się do konkretnego zawodu (occupation, profession). Work odnosi się do działań i aktywności, których celem jest ukończenie jakiejś aktywności w celu osiągnięcia jakiegoś celu lub wyprodukowania czegoś. Opisuje dowolne starania, oraz wykonywanie pewnych działań (fizycznych i umysłowych) w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

I work for/at (a company). – Pracuję w jakiejś firmie.

I am working on something (a project). – Pracuję nad czymś (nad jakimś projektem).

I work with people/objects (hazardous chemicals) – Pracuję z ludźmi/przedmiotami (szkodliwymi substancjami).

I start work early in the morning. – Zaczynam pracę wcześnie rano.

I go to work on foot. – Chodzę do pracy na pieszo.

I went to  party with friends from work. – Poszedłem na imprezę  z kolegami z pracy.

I am at work now. – Jestem teraz w pracy.

academic work – praca naukowa
at work – w pracy
be out of work – być bezrobotnym
be all in a day’s work – być codziennością w pracy
carry out work – prowadzić pracę
collected works – dzieła zebrane (sztuka)
commute to work – dojeżdżać do pracy
construction work – praca na budowie
desk work – praca biurowa
do somebody’s dirty work  – odwalać za kogoś brudną robotę
experimental work – prace badawcze
get down to work – zabrać się do pracy
go to work – iść do pracy
hard work – ciężka praca
homework – zadanie domowe
housework – prace domowe
indoor work – praca w pomieszczeniach
leave work – wyjść z pracy
life’s work – dorobek życia
line of work – fach, zawódmanual work – praca fizyczna
nice work!
– dobra robota
outdoor work
– praca na zewnątrz
paperwork – papierkowa robota
physical work – praca fizyczna
return to work – wrócić do pracy
start work – zaczynać pracę
teamwork – praca zespołowa
voluntary work – praca na ochotnika
workaholic – pracoholik
works – roboty (np. na drodze), dzieła (artysty)
work for – pracować dla (np. firmy)
work full-time – pracować na pełny etat
working hours – godziny pracy
work nine-to-five – pracować w godzinach biurowych
work on – pracować nad czymś
work out – ćwiczyć (np. na siłowni), zrozumieć coś
work shifts – pracować na zmiany
work your way to – dążyć do czegoś

JOB

Najczęściej używa się go mówiąc o profesji, pracy, zawodzie i czynności, jaką wykonuje się za jakąś zapłatę, wynagrodzenie. Jest to po prostu nasz obowiązek, który mamy, wykonujemy wobec naszego pracodawcy. Słowo „job” jest tutaj bardziej ograniczone niż „work”, którego używa się dla działań poza miejscem pracy. Słowo „job” odnosi się do regularnych, systematycznych obowiązków.

He has had couple jobs in the past 2 years. – Miał kilka stanowisk w ciągu dwóch ostatnich lat.

I have 3 jobs now. – Mam teraz trzy prace.

Being an actress is a wonderful job. – Bycie aktorką to wspaniała praca.

apply for a job – ubiegać się o pracę
be up to the job – być w stanie wykonywać pracę
be without a job – być bezrobotnym
create new jobs – tworzyć nowe miejsca pracy
dead-end job – praca bez perspektyw

demanding job – wymagająca
do a job – wykonywać pracę

entry-level jobpraca dla początkujących (niewymagająca doświadczenia w zawodzie, przeznaczona dla nowych absolwentów uczelni wyższych)
find a job – znaleźć pracę

fullfilling/rewarding job – dająca satysfakcję
full-time job – praca na pełny etat
get a job – dostać pracę
give up a job – rzucić pracę
good job! – dobra robota!

high-powered job – praca o wysokim prestiżu
holiday job – praca wakacyjna
job advertisement – ogłoszenie o pracę
job application – podanie o pracę
job centre – biuro pośrednictwa pracy
job description – zakres obowiązków (opis)
job interview – rozmowa kwalifikacyjna
job offer – oferta pracy
job satisfaction – zadowolenie z pracy
job search – poszukiwanie pracy

job security – gwarancja stałego zatrudnienia
job seeker
– osoba poszukująca pracy
job sharing – dzielenie pracy między dwóch pracowników
job title – stanowisko (tytuł służbowy)
job vacancy – wolne miejsce pracy
keep a job – utrzymać posadę
land a job – znaleźć pracę

lucrative job – lukratywna/dochodowa praca
part-time job – praca na pół etatu
permanent job – stała praca
quit a job – rzucić pracę
resign from a job – zrezygnować z pracy
rewarding job – praca dająca satysfakcję
skilled job – praca dla wykwalifikowanych pracowników
steady job – stała praca
summer job – praca wakacyjna
take a job – podjąć pracę
temporary job – praca tymczasowa
weekend job – praca w weekendy

Pod linkiem znajdziecie ćwiczenia do pobrania.

POWODZENIA W DZIAŁANIU!

http://www.autoenglish.org/trickywords/gr.job.pdf