„Wish” to wyraz, który oznacza „życzyć sobie czegoś”, „chcieć” lub ”żałować”, „mieć poczucie szkody”.

„Wish” możemy zastosować w przypadku 3 sytuacji:

  1. „Wish” i po nim czas przeszły (Past Simple/Continuous), kiedy mówimy, co byśmy chcieli, czego byśmy sobie życzyli i odnosi się to do teraźniejszości.

I wish I was taller. – Chciałabym być wyższa.

I wish you were here. – Chciałbym, żebyś tu był.

I wish that you left. – Chciałbym, żebyś sobie poszedł.

2. „Wish” i po nim Past Perfect, kiedy odnosimy się do przeszłości i żałujemy, że stało się to, co się stało lub żałujemy, że coś się nie wydarzyło.

I wish I had talked to him. – Żałuję, że z nim rozmawiałam.

I wish I hadn’t been so rude to her. – Żałuję, że byłam dla niej niemiła.

She wishes she had listened to her husband. – Ona żałuje, że nie posłuchała męża.

3. „Wish” i po nim „would”, kiedy mówimy o przyszłości i bardzo chcemy, by coś się wydarzyło, ale nie za bardzo mamy na to nadzieję lub przekonanie. Oprócz tego tej konstrukcji użyjemy wtedy, kiedy czyjeś zachowanie wywołuje w nas irytację bądź zdenerwowanie.

I wish he would stop talking so loud. – Chaciałbym, żeby tak głośno nie rozmawiał.

I wish you wouldn’t use smartphone so often. – Chciałbym, żebyś nie używał tak często smartfona.

I wish he would love me one day. – Chciałabym, żeby mnie pewnego dnia pokochał.

W tego typu zdaniach muszą pojawić się dwie różne osoby, dlatego konstrukcja:

„I wish I would” jest niepoprawna. Możemy tu użyć „could”.

I wish I could come to your wedding – Chciałabym móc przyjść na twój ślub.

W języku angielskim istnieje kilka wyrażeń, po których – podobnie jak przy formie „I wish” (ad.1) – stosujemy czas przeszły, a mimo to zdanie odnosi się do teraźniejszości.

Najczęstsze wyrażenia:

It’s time / it’s high time, if, if only, as if, as though, suppose, would rather, np.:

  • It’s time you went home.
  • If only I could dance.
  • Suppose you won a main prize, what would you do?
  • Imagine you became a president, what would you do?
  • I would rather you didn’t drive a car.

Tutaj wrzucam Wam bank ćwiczeń dotyczących „wish” z odpowiedziami.

https://agendaweb.org/verbs/wish-worksheets-lessons

POWODZENIA W DZIAŁANIU!