Zbliżają się egzaminy maturalne i pewnie jeszcze wielu z Was jest w trakcie ostatnich przygotowań.

Wrzucam dla Was ten post, by pospieszyć z pomocą tym, którzy jeszcze nie ogarnęli tego, jak napisać recenzję po angielsku.

Recenzja musi zawierać co najmniej trzy informacje o recenzowanej pozycji. Niezbędny jest tytuł i nazwisko twórcy; ponadto należy dodać inne informacje, np.: gatunek i okoliczności powstania dzieła, okoliczności, w którym się z nim zetknęliśmy, pozycję recenzowanego dzieła w kontekście twórczości autora albo otrzymane nagrody.

Częstym błędem przy pisaniu recenzji jest streszczanie całej fabuły książki lub filmu. Ma to dwa skutki: po pierwsze tekst jest nieciekawy, a po drugie nie starcza miejsca na analizę i ocenę dzieła. Zarys fabuły powinien być zwięzły i w żadnym wypadku nie zdradzać zakończenia. Powinien być napisany w czasie Present Simple.

Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów za bogactwo językowe recenzji, należy posługiwać się specjalistycznym słownictwem z danej dziedziny sztuki.

Styl recenzji może być bardziej lub mniej formalny, zależnie od czytelnika, dla którego ta recenzja jest przeznaczona; powinien jednak pod tym względem być jednolity.

Oto przykładowe wyrażenia i zdania do recenzji książki czy filmu:

 • Although the book has been taken apart by critics, I enjoyed reading. – Pomimo, że książka została skrytykowana, podobała mi się.
 • I was captivated by this story. – Byłam urzeczony/a tą historią.
 • a writer of distinction – wybitny pisarz
 • I was so absorbed in this book that… – Byłem/am tak zaabsorbowany/a tą ksiażką, że…
 • The book… is based on… – Książka… jest oparta na…
 • This book is clearly written and well presented. – Książka ta jest jasno napisana i dobrze zaprezentowana.
 • … is a drama/horror/thriller/ fantasy film/documentary directed by… – … to dramat/horror/thriller/ fantasy/film dokumentalny wyreżyserowany przez…
 • The action takes place in… – Akcja dzieje się w…
 • The plot focuses on… – Fabuła skupia się wokół…
 • It tells the story of… – Opowiada historię…
 • The main characters are… – Głównymi bohaterami są…
 • The film is based on… – Film jest oparty na…
 • The cast includes… – W filmie występują…
 • Despite its strange title… – Pomimo dziwnego tytułu…
 • The action begins when… – Akcja zaczyna się kiedy…
 • … has a tragic/happy end. – Ma tragiczny/szczęśliwy koniec.
 • …is a film adaptation of… – … jest adaptacją filmową…
 • The film is very funny/involving/frightening/ moving/surprising/ shocking/thought-provoking – Film jest bardzo zabawny/wciągający/przerażający/ poruszający/zaskakujący/ szokujący/skłaniający do myślenia
 • The first part of the film depicts… – Pierwsza część filmu ukazuje…
 • …was probably the most anticipated movie of 2015. – … był prawdopodobnie najbardziej oczekiwanym filmem roku 2015.
 • My first impression was… – Moim pierwszym wrażeniem było…
 • It’s a real masterpiece. – To jest prawdziwe arcydzieło.
 • This film conveys a beautiful message. – Ten film niesie piękne przesłanie.
 • I can recommend this film to everyone who likes… – Mogę polecić ten film każdemu kto lubi…
 • It’s definitely worth watching. – Jest z pewnością warte przeczytania.
 • I wouldn’t really recommend it because… – Nie poleciłbym tego, ponieważ…
 • It didn’t live up to my expectations. – Nie spełniła moich oczekiwań.

A oto przykładowa recenzja i dwa dodatkowe polecenia, dzięki któremu utrwalicie jej pisanie.

„Napisz recenzję książki, której bohater wzbudził twoją sympatię.”

“Napisz recenzję filmu, który porusza ważne problemy etyczne.”

POWODZENIA W PISANIU RECENZJI!