W języku angielskim po niektórych czasownikach można użyć tylko formy czasownika z końcówką „-ing”. Istnieją też czasowniki wymagające użycia bezokolicznika (formy podstawowej poprzedzonej słówkiem „to”).

Forma z końcówką „-ing” występuje m.in. po następujących czasownikach:

admit przyznać feel like mieć ochotę
appreciate doceniać finish kończyć
avoid unikać go iść
celebrate świętować imagine wyobrażać sobie
commence zaczynać involve dotyczyć, wymagać
consider rozważać, przemyśleć keep kontynuować jakąś czynność
contemplate planować, zamierzać miss tęsknić
delay opóźniać postpone odkładać, przesunąć w czasie
deny zaprzeczać practise ćwiczyć
detest nie cierpieć recall przypominać
dread obawiać się czegoś report poinformować, zdawać relację
endure znieść, ścierpieć resent czuć się urażonym
enjoy cieszyć się, lubić resist powstrzymać się
face stawić czemuś czoło risk ryzykować
fancy lubić suggest proponować

I suggest going to the cinema today.   Sugeruję, byśmy poszli dziś do kina.
I feel like staying home this evening.    Mam ochotę zostać w domu dzisiejszego wieczoru.

Tej formy używa się m.in. po czasownikach dotyczących ogólnych upodobań:
like, love, hate, not mind (nie mieć nic przeciwko), dislike (nie lubić), prefer (woleć) oraz użytych już wyżej. Także po następujących wyrażeniach:

there’s no point (in)
it’s (not) worth
can’t help
can’t stand
fancy
consider
give up
keep (on)
be keen on
be fond of

nie ma sensu
(nie) warto
nie móc się powstrzymać
nie móc znieść
mieć ochotę
rozważać
rzucić, zaprzestać
kontynuować
lubić, być entuzjastą
lubić, być entuzjastą

Po czasownikach określających zmysły:

see
watch
notice
hear

widzieć
obserwować, oglądać
zauważyć
słyszeć

Bezokolicznik używany jest natomiast m.in. po czasownikach:

agreezgadzać sięintendzamierzać
affordpozwolić sobielearnuczyć się
aimmieć na celulongtęsknić
arrangeustalićmanageporadzić sobie z czymś
attempt starać się plan planować
consentzgadzać sięprepareprzygotować
dareośmielić siępretendudawać
decidezdecydować sięrefuseodmawiać
demandżądaćseemwydawać się
deservezasługiwaćswearprzyrzekać
deservezasługiwaćswearprzyrzekać
failnie powieść siętendmieć skłonność
happenprzypadkowo coś zrobićvolunteerzgłaszać się na ochotnika
hesitatewahać sięvowślubować
hope mieć nadziejęwantchcieć
hurryspieszyć się

She decided to get a rest a little bit.    Zdecydowała, że trochę odpocznie.
Mike pretended to study.    Mike udawał, że się uczy.

Ćwiczenia z odpowiedziami pobierzecie TUTAJ.