Do i make to czasowniki, których użycie sprawia nam zwykle kłopot w języku angielskim i związane jest to z prostym faktem. Mają takie samo znaczenie, czyli „robić”.

Najprościej różnicę można zapamiętać tak, że do używa się zwykle do prac domowych, np. do the laundry, do the washing-up, do the dishes, do the ironing, a make najczęściej do robienia posiłków, tj. make breakfast, make tea/coffee, make dinner, make a cake.

Do używa się również wtedy, gdy mówimy o zadaniu, czynności, pracy: do the housework, do your homework, do a good job, do your chores.

Do używamy także, by zastąpić inny czasownik: do your hair (comb or brush), do the exam (write), do the dishes (wash), do the kitchen (clean), do the lawn (mow).

Do wykorzystujemy w związkach wyrazowych dotyczących niezbyt konkretnie określonych czynności: do nothing, do something, do everthing, do anything.

Make używamy, gdy chcemy pokazać wytworzenie jakiegoś konkretnego produktu lub jakie jest źródło jego pochodzenia: made of gold, made from grapes, made in China, made by me.

Make używamy także do planów i decyzji: make a plan, make a decision, make a choice, make arrangements.

Make użyjemy, jeśli coś za sobą niesie jakąś akcję lub reakcję: Onions make your eyes water, make you happy, make you smile, make you sleepy.

Użyjemy również make w sytuacji dotyczącej wydawania dźwięków i mówienia: make a noise, make a comment, make a speech, make a comment.

 

Inne przykłady:

A ćwiczenie na DO czy MAKE możesz pobrać TUTAJ.