Nauka czasowników nieregularnych zwykle kojarzy się z czymś nieprzyjemnym i wiem, że na samą myśl dostajecie gęsiej skórki. Ale nie musi tak być poniżej zawarłam 10 sposobów na to, jak tę naukę możecie sobie urozmaicić.

Zachęcam do nauki czasowników na różne możliwe sposoby.

Podzielcie sobie też cały materiał na części i dni. Wtedy nie będzie Was przerastać i przytłaczać nadmiar wiadomości i nauka będzie przyjemna, bo kiedy ogarniecie daną (niewielką) partię materiału, zobaczycie efekt i to da Wam kopa do dalszego działania.

1. SPOSÓB TRADYCYJNY

… czyli nauka z listy – tabeli czasowników z tłumaczeniem. To sposób dla wzrokowców i osób, które lubią się uczyć w sposób tradycyjny. Ja tak się ich kiedyś uczyłam i dla mnie taki sposób był bardzo skuteczny. Nie musi być dla Ciebie.

Ja uczyłam się na głos powtarzając wszystkie formy, zakrywałam drugą i trzecią, robiłam sobie kartkówki. Powtarzałam kilka razy dziennie, wracałam do materiału, żeby go nie zapomnieć.

Systematyczność, regularność i powtórki to klucz do zapamiętania materiału na dłużej.

2. FISZKI

Genialny sposób na naukę języka obcego i nie tylko!

Możecie stworzyć je sami tnąc kartkę na kwadraty lub prostokąty. Po jednej stronie piszecie polski czasownik, po drugiej jego trzy formy.

Ja często przygotowuję fiszki dla moich uczniów robiąc tabelkę w Wordzie i drukując na tej samej kartce dwie strony.

Zwróćcie uwagę, że robiąc fiszki samodzielnie uczycie się już na etapie przygotowania i to jest super!

3. 100 FISZEK CZASOWNIKI NIEREGULARNE wyd. Edgard.

Polecam gorąco, bo nie są kosztowne, a bardzo przydatne w nauce czasowników nieregularnych. Po jednej stronie zawierają polski czasownik i przykład użycia w zdaniu, a po drugiej trzy formy tego czasownika po angielsku, tłumaczenie zdania i komentarz dotyczący użytej formy lub czasu w zdaniu.

4. GRUPOWANIE

Dobra wiadomość jest taka, ze możemy sobie ułatwić sprawę i pogrupować te czasowniki na kategorie, które pokazują nam pewną zależność:

I grupa
CZASOWNIKI, KTÓRYCH WSZYSTKIE TRZY FORMY SĄ TAKIE SAME

Infinitive Past Simple Past Participle Translation
bet bet bet założyć się
burst burst burst pękać, wybuchać (płaczem)
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć, skaleczyć się
fit fit fit pasować
hit hit hit uderzyć
let let let pozwolić
put put put położyć
read read read czytać
rid rid rid pozbywać się
set set set ustawić, nastawić
shut shut shut zamknąć
split split split rozdzielić
spread spread spread rozpowszechniać

II grupa
CZASOWNIKI, KTÓRE W DRUGIEJ I TRZECIEJ FORMIE KOCZA SIĘ NA LITERĘ „T”.

Infinitive Past Simple Past Participle Translation
bend bent bent zaginać
build built built budować
burn burnt burnt palić
feel felt felt czuć
keep kept kept trzymać
learn learnt/learned learnt/learned uczyć się
leave left left wyjeżdżać, opuszczać, pozostawiać
lend lent lent pożyczać komuś
light lit lit zapalać
lose lost lost tracić, przegrywać
mean meant meant znaczyć
meet met met spotykać, poznawać
shoot shot shot strzelać
spend spent spent spędzać, wydawać
spoil spoilt spoilt zepsuć

III grupa
CZASOWNIKI, W KTÓRYCH SAMOGŁOSKA W DRUGIEJ FORMIE ZMIENIA SIĘ NA „A”, A W TRZECIEJ NA „U”

Infinitive Past Simple Past Participle Translation
begin began begun zacząć
drink drank drunk pić
run ran run biec
ring rang rung dzwonić
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć
swim swam swum pływać
spring sprang sprung skoczyć, odskoczyć

IV grupa
CZASOWNIKI, W KTÓRYCH SAMOGŁOSKA ZMIENIA SIĘ NA „U” W DRUGIEJ I TRZECIEJ FORMIE

Infinitive Past Simple Past Participle Translation
dig dug dug kopać
hang hung hung wisieć, wieszać
spin spun spun obracać się
stick stuck stuck przyklejać
sting stung stung użądlić
strike struck struck uderzać, strajkować
swing swung swung huśtać się

V grupa
CZASOWNIKI KOŃCZĄCE SIĘ W TRZECIEJ FORMIE NA „-EN”

Infinitive Past simple Past participle Translation
bite bit bitten ugryźć
break broke broken złamać, zepsuć, stłuc
choose chose chosen wybierać
drive drove driven jechać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spadać
forbid forbade forbidden zakazywać
forgive forgave forgiven wybaczać
freeze froze frozen zamarzać
give gave given dać
hide hid hidden ukrywać
rise rose risen rosnąć powstać
see saw seen widzieć
shake shook shaken potrząsnąć

VI grupa
CZASOWNIKI KOŃCZĄCE SIĘ W DRUGIEJ FORMIE NA –EW, A W TRZECIE NA
 –OWN

Infinitive Past simple Past participle Translation
blow blew blown dmuchać, wiać
fly flew flown latać
grow grew grown rosnąć
know knew known wiedzieć, znać
throw threw thrown rzucać

VII grupa
CZASOWNIKI KOŃCZĄCE SIĘ W DRUGIEJ I TRZECIEJ FORMIE NA –GHT

Infinitive Past simple Past participle Translation
bring brought brought przynieść
buy bought bought kupić
catch caught caught łapać
fight fought fought walczyć
seek sought sought szukać
teach taught taught uczyć kogoś
think thought thought myśleć

VIII grupa
CZASOWNIKI, KTÓRE NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO ŻADNEJ KATEGORII

Infinitive Past simple Past participle Translation
come came come przyjść
do did done robić
go went gone iść, jechać
make made made robić
show showed shown pokazać
win won won wygrać

5. IRREGULAR VERBS PUZZLES wyd. Regipio

Moje odkrycie jeśli chodzi o naukę czasowników nieregularnych!

Mocno Wam polecam! Warto w nie zainwestować.

Są przygotowane właśnie wg kategorii, o których pisałam wcześniej. Każdy czasownik należący do tej samej kategorii ma jeden kolor.

Gra polega na układaniu trzech form czasownika w jedną słowną układankę. Kilkakrotnie powtórzona czynność ułożenia czasowników zostawia w pamięci obraz tych schematów, co znacznie ułatwia ich zapamiętanie.

Zawartość pudełka to 300 puzzli (100 czasowników nieregularnych) oraz 6 propozycji zabaw z puzzlami.

6. UŻYCIE W ZDANIU (LOSOWANIE)

Ta metoda polega na przygotowaniu sobie czasowników w podstawowej formie po angielsku (lub po polsku dla utrudnienia), wycięciu ich i włożeniu do jakiegoś pudełeczka lub koperty. Następnie na kartce piszecie/drukujecie np. 3 nazwy czasów, tj. Present Simple (bo m.in. ten czas wymaga użycia pierwszej formy czasownika), Past Simple (druga forma) i np. Present Perfect lub strona bierna (wymagają użycia trzeciej formy w zdaniu).

Losujecie czasownik, następnie losujecie czas, w  którym musicie go użyć w zdaniu.

Np. wylosowaliście czasownik COME (przyjść) i czas Past Simple.

Układacie zdanie „He came to me last weekend.” (Przyszedł do mnie w zeszły weekend.)

7. DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z nauką czasowników nieregularnych to zacznijcie od 10 z nich, które uważacie za najbardziej popularne, np.:

BE, BECOME, COME, DRINK, EAT, GIVE, GET, READ, SWIM, WRITE

Potem, kiedy już ogarniecie pierwsze 10, wypiszcie kolejne 10 itd.

8. ODSŁUCH WYMOWY

Tutaj polecam stronki:

https://www.ang.pl/gramatyka/czasowniki-verbs/czasowniki-nieregularne

https://fiszkoteka.pl/zestaw/1388-czasowniki-nieregularne-angielski

Strony zawierają tabelę z trzema formami angielskich czasowników z tłumaczeniem i odsłuchem wymowy. Super dla osób, które nie wiedzą, jak je wymawiać.

Słuchając wymowy koniecznie powtarzajcie na głos!

Na drugiej stronce musicie się zarejestrować, żeby odsłuchać wymowę.

9. APKI N TELEFON

Color Verbs (Android)

English Irregular Verbs (Android)

iFiszki (Android i iOS) – zestaw startowy zawiera nie tylko czasowniki nieregularne, ale i wiele innych słówek

iVerbs Irregular Verbs (iOS)

English Irregular Verbs BEST (iOS)

English Irregular Verbs Game (iOS)

10. VIDEO NA YOUTUBE

Polecam szczególnie: